ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ